Przyjazd
Wyjazd
Sprawdź termin
Rozwiń menu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych gości Hotelu Kozi Gród ****.

Informacja o danych osobowych dla gości Hotelu Kozi Gród ****

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych gości jest firma „Jolanta Kąkol” z siedzibą w Pomlewie (83-047) przy ulicy Leśników 3, NIP: 584-191-89-92.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości?

Celem, dla których Hotel Kozi Gród **** przetwarza dane osobowe jest zawarzcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

  1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel Kozi Gród **** w związku z poniesioną prze Hotel Kozi Gród **** szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do HoteluKozi Gród ****,
  2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. 

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Jaka jest podstawa prawna danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenia usług hotelarskich/gastronomicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. Firmom transportowym i taksówkarskim, w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  4. Firmom(kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?*

Dane osobowe:

  1. Pozyskane w związku z zawarta umową o świadczenie usług hotelarskich/gastronomicznych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?*

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres recepcja@kozigrod.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?*

Tak, każdy gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?*

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?*

Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które hotel pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz gościa usług hotelarskich.

 

*Zgodnie z projektem Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2018 r. przekazanie tych informacji nie będzie wymagane od podmiotów, które:

- zatrudniają do 250 osób

- nie udostępniają danych osobowych innym administratorom oraz,

- nie przetwarzają tzw. szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 RODO).

newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij